Logo der NEG

Op de jaarvergadering 2012 in Hasselt (België)heeft de NEG haar doelen voor de volgende jaren vastgelegd.

 1. Regelmatige uitwisseling van belangrijke informatie over de ontwikkeling   van de carnavalscultuur en zijn randvoorwaarden.
  Actieve cultuurzorg staat altijd in een spanningsveld van traditie en ontwikkeling. Wel toont zich de carnavalscultuur in Europa van Land tot Land en van Regio tot Regio in zeer verschillende vormen. Vaak zijn echter de cultuur bevorderende en de cultuur remmende ingrepen door de politiek of door de gezelschappelijke veranderingen over de Landsgrenzen bijna identiek. De NEG benut haar bond structuur en haar jaarvergadering regelmatig voor het uitwisselen van zulke ontwikkelingen die het cultuurgoed Carnaval door middel van trends, verboden en geboden proberen te veranderen. Deze uitwisseling van ervaring op dit gebied is voor de aangesloten bonden tegelijkertijd een ondersteuning en motivatie.

 2. De oprichting en ondersteuning van een NEG Jeugd.
  Het Cultuurgoed Karneval/Fashing/Fastnach/Vastelaovend is generatie overschrijdend .De bevordering en binding van de Jeugd aan dit Carnavals gebeuren heeft centrale invloed,want de jeugd is onze toekomst. De NEG heeft op 30 Juni 2012 in Würzburg de oprichting van een zelfstandige en zelf verantwoordelijke NEG jeugd gehouden. De NEG begeleidt en ondersteund de activiteiten van de NEG Jeugd. Momenteel zijn in de NEG Jeugd jonge mensen uit bijna alle NEG lidstaten vertegenwoordigd. De NEG Jeugd is tevens als eigene NEG ledenbond ontworpen en met equivalent stemrecht in de NEG bedeeld.

 3. Bevordering van partnerschappen en Cultuuruitwisseling.
  De regionale eigenheden van de verschillende Carnavalsgebruiken vormen de eigenlijke levenszenuw van het Cultuurgoed Carnaval. Deze veelzijdige culturele waarden bevorderd de NEG indirect met de bemiddeling van partnerschappen enerzijds en de ondersteuning van internationale Narren- en vriendschapstreffen anderzijds. Daarbij legt met waarde op wereldopenheid zonder een Europese eenheidscarnaval te stimuleren.

 4. Het verder instant houden van de Europese Documentatiecentrale voor Carnavals gebruiken in Kitzingen.
  De NEG ondersteund onder de vleugels van de Bund Deutscher Karneval de Europese Documentatiecentrale voor Carnavals gebruiken in Kitzingen. De verzameling van teksten en carnavalsgoederen documenteert en bewaard het weten over de Carnavals volkscultuur en staat wetenschappers, bevolkingsonderzoekers, historici en sociologen ter inzage ter beschikking.

 5. Het inrichten van een platform in de nieuwe sociale media.
  Het cultuurgoed Fastnacht/Fasching/Karneval/Vastelaovend blijft niet fundamentalistisch stoer staan, het verandert analoog met de wijziging in ons gezelschap en huishouding. De public relations met zich de nieuwe media zoals internet, maar ook de nieuwe sociale netwerken bedienen. Zo is de NEG ook in het World Wide Web met haar internetoptreden te vinden, maar ook in netwerken zoals Facebook of de gemeenschap Karnevalisten .info aangesloten.

 6. Verbinding maken op de as Karneval-Politiek-Economie.
  De NEG maakt zich sterk om de betekenis en waarde schatting van Fasching/Karneval/Fastnacht/Vasteloavend als een in de Europese Ideeën en geschiedenis diep verankerd cultuurerfgoed juist de verantwoording dragende elite aan de schakelplaatsen van politiek en economie te bemiddelen. De NEG is de spreekbuis van het Cultuurgoed Carnaval in Europa en moet als zulks waargenomen worden.

 7. Verbinding maken met de Media
  Het doel van public relations van de NEG is het versterken van het bewustzijn om de waarde Karneval/Fasching/Fastnacht/Vastelaovend voor onze gemeenschap als Europees Cultuurerfgoed. Daarbij is het vooral de verantwoordelijkheid van de lidbonden om te zorgen voor een directe toegang tot de media.

 8. Verbinding zoeken tot Internationale instituties en inrichtingen.
  De NEG zoekt en verwezenlijkt de samenwerking met Internationale bonden in het bijzonder op het niveau van cultuur en gebruik dom, zoals bijvoorbeeld de Internationale Vereniging Alpenstad van het jaar.

 9. Eigen activiteiten/opleidingen van de nationale bonden de andere bonden aanbieden.
  De individuele Landsbonden bieden hun leden de veelvuldigste opleidingsmogelijkheden van Carnavals danssport, muziek en jeugdleidersopleidingen tot aan het büttenreden of verenigingspenningmeestercursussen aan.
  De NEG bemiddelt bij de deelname aan opleidingsevenementen ook aan de andere leden van de andere bonden.

 10. Definitie van de NEG filosofie en houding tot het gebruik Karneval/Fasching/Fastnacht/Vastelaovend en haar bekendmaking in de Nationale Bonden.
  De NEG betoont en sterkt de regionale kenmerken van het Cultuurgoed Karneval/Fasching/Fastnacht/Vastelaovend. Zij is er zich van bewust dat het Cultuurgoed zich langzaam verder ontwikkeld en dit moet en mag ook zo zijn. De NEG stelt zich echter finaal tegen tendensen en pogingen om de waarden van het erfgoed in te dammen te misbruiken of te vernietigen. Daarbij blijft voor de NEG temporele classificatie van Karneval/Fastnacht/Fasching/Vastelaovend als een drempel festival voor de vastentijd een wezenlijke premisse van traditionele zorg.

 11. Opening tegenover nieuwe Bonden uit andere Europese Landen, in zover zij met de NEG filosofie en houding corresponderen en de vereiste organisatiegraad en standaard bereiken.
  De NEG staat open voor alle Landsbonden die de Carnavalscultuur verzorgen in heel Europa. Hierbij wordt enerzijds een overeenstemming met de filosofie en houding van de NEG tot het Cultuurgoed Karneval/Fasching/Fastnacht/Vastelaovend en anderzijds een bepaalde organisatiegraad onafwendbaar zijn om lid te worden van de NEG.

 12. Het versterken van de aanwezigheid in de Lidstaten en Bonden.
  De NEG is steeds bemoeit haar Europese Bond , haar doelen en haar fundamentele oriëntatie in het bewustzijn van de Lidstaten te verhogen.
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok